Hubungi kami hari ini 03-2610 7081 / 7083 / 7418 / 7083 / 8271 /7080

Bank Soalan Lepas

Nama Peperiksaan : Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Jurutera, Penolong Pegawai Senibina dan Penolong Juruukur Bahan

Disiplin Awam
B001 Binaan Bangunan
TAHUN2002
BULAN10

Terdapat hanya 1 dokumen yang disenaraikan

B002 Jalan
TAHUN19882003198720002002
BULAN11060612100606

Terdapat hanya 7 dokumen yang disenaraikan

B003 Penganggaran I dan II
Tiada soalan lepas
B004 Saliran dan Pemasangan Kelengkapan Kebersihan
TAHUN200720052006
BULAN0510050510

Terdapat hanya 5 dokumen yang disenaraikan

B005 Kerja Air
Tiada soalan lepas
B008 Ukur
Tiada soalan lepas
Disiplin Elektrik
B020 RULES & REGULATIONS
TAHUN2002200319891992200419861994198420072001200519901988
BULAN0606110605110606080505100511

Terdapat hanya 14 dokumen yang disenaraikan

B021 TEKNOLOGI ELEKTRIK I
TAHUN19881987
BULAN0612

Terdapat hanya 2 dokumen yang disenaraikan

B022 Teknologi Elektrik II
Tiada soalan lepas
Disiplin Ukur Bahan
B040 Amalan dan Aturan Jabatan
TAHUN1995199319981994198619922005198720031988200419841997198920061991
BULAN0606111106110612060511100506121106110511080606110511

Terdapat hanya 26 dokumen yang disenaraikan

B041 TULISAN SPESIFIKASI
TAHUN2003
BULAN06

Terdapat hanya 1 dokumen yang disenaraikan

B042 BEKALAN AIR, SALIRAN & SISTEM PEMBERSIHAN
TAHUN2003
BULAN06

Terdapat hanya 1 dokumen yang disenaraikan

B043 BINAAN BANGUNAN & KEJURUTERAAN AWAM
TAHUN2003
BULAN06

Terdapat hanya 1 dokumen yang disenaraikan

B044 KUANTITI II
TAHUN2003198619941987200119741988199520052006199619982004200019971984
BULAN11060612110612050506111110050511060511100608

Terdapat hanya 22 dokumen yang disenaraikan

Disiplin Awam
PJA01 KEJURUTERAAN AWAM-KERJA LUAR BANGUNAN
TAHUN201620172019201820152014
BULAN040808030803080309040410

Terdapat hanya 12 dokumen yang disenaraikan

PJA02 KEJURUTERAAN STRUKTUR
TAHUN201720182016201520142019
BULAN080308030408040904100308

Terdapat hanya 12 dokumen yang disenaraikan

PJA02 Kejuruteraan Struktur
Tiada soalan lepas
PJA03 KEJURUTERAAN GEOTEKNIK
TAHUN201620172019201820152014
BULAN040808030803080309040410

Terdapat hanya 12 dokumen yang disenaraikan

PJA04 KEJURUTERAAN JALAN DAN JAMBATAN
TAHUN201620192017201820152014
BULAN080508030803080309040410

Terdapat hanya 12 dokumen yang disenaraikan

PJA05 PENGURUSAN PEMBINAAN
TAHUN201920182017201520142016
BULAN080308030803040910040804

Terdapat hanya 12 dokumen yang disenaraikan

PJA06 KEJURUTERAAN PENYELENGGARAAN DAN PENGURUSAN ASET
TAHUN201620172019201820152014
BULAN040808030803080309040410

Terdapat hanya 12 dokumen yang disenaraikan

Disiplin Elektrik
PJE01 PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ELEKTRIK
TAHUN201420192016201520182017
BULAN041008030408040903080308

Terdapat hanya 12 dokumen yang disenaraikan

PJE02 TEKNOLOGI ELEKTRIK I (TEORI)
TAHUN201920162018201520142017
BULAN080304080308040910040308

Terdapat hanya 12 dokumen yang disenaraikan

PJE03 TEKNOLOGI ELEKTRIK II (APLIKASI)
TAHUN201920162015201820142017
BULAN080304080409030810040308

Terdapat hanya 12 dokumen yang disenaraikan

Disiplin Mekanikal
PJM01 LOJI KUARI DAN PEMBINAAN
Tiada soalan lepas
PJM02 PENGURUSAN WOKSYOP
TAHUN201520142018
BULAN090410040308

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

PJM03 KEJURUTERAAN AUTOMOBIL
TAHUN20152016201820172014
BULAN040904080308030804

Terdapat hanya 9 dokumen yang disenaraikan

PJM04 TEKNOLOGI WOKSYOP
TAHUN2015201420182017
BULAN12041004030808

Terdapat hanya 7 dokumen yang disenaraikan

PJM05 SISTEM MEKANIKAL DALAM BANGUNAN
TAHUN20142015201620182017
BULAN100409040408080308

Terdapat hanya 9 dokumen yang disenaraikan

PJM06 REKABENTUK DAN LUKISAN MEKANIKAL DALAM BANGUNAN
TAHUN20142015201820162017
BULAN1004090408030408

Terdapat hanya 8 dokumen yang disenaraikan

Disiplin Senibina
PJS01 TULISAN SPESIFIKASI
TAHUN2015201420172016
BULAN0409041003080408

Terdapat hanya 8 dokumen yang disenaraikan

PJS02 BINAAN BANGUNAN
TAHUN201820152014201920162017
BULAN08030904100404080403

Terdapat hanya 10 dokumen yang disenaraikan

PJS03 KEFAHAMAN LUKISAN DAN PERSEMBAHAN REKABENTUK
TAHUN201820162014201720152019
BULAN030808040410080309040308

Terdapat hanya 12 dokumen yang disenaraikan

PJS04 KELENGKAPAN BANGUNAN
TAHUN201520172016201420182019
BULAN0409080408100403080308

Terdapat hanya 11 dokumen yang disenaraikan

Disiplin Ukur Bahan
PJU01 PENGUKURAN KUANTITI
TAHUN20142016201820152017
BULAN0410040308090408

Terdapat hanya 8 dokumen yang disenaraikan

PJU02 AMALAN DAN PROSEDUR TENDER/KONTRAK
TAHUN20142018201520172016
BULAN0410030804090804

Terdapat hanya 8 dokumen yang disenaraikan

PJU03 TEKNOLOGI BINAAN
TAHUN20142018201520172016
BULAN0410030804090804

Terdapat hanya 8 dokumen yang disenaraikan

PJU04 SPESIFIKASI
TAHUN2018
BULAN03

Terdapat hanya 1 dokumen yang disenaraikan

PJU05 SISTEM BEKALAN AIR DAN AIR SISA
TAHUN20142018
BULAN040308

Terdapat hanya 3 dokumen yang disenaraikan

Disiplin Awam
PTA01 Kejuruteraan Awam
TAHUN2013201020092011
BULAN100508040804

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

PTA02 Kejuruteraan Struktur
TAHUN2013200920102011
BULAN100804050804

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

PTA03 Kejuruteraan Geoteknik
TAHUN2011200920132010
BULAN040804100805

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

PTA04 Kejuruteraan Jalan
TAHUN20092011201020132008
BULAN04080405080405

Terdapat hanya 7 dokumen yang disenaraikan

PTA05 Pengurusan Pembinaan
TAHUN2013200920102011
BULAN100804080504

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

PTA06 Penyelenggaraan
TAHUN2010200920112013
BULAN080504080410

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

Disiplin Elektrik
PTE01 Peraturan dan Undang-udang Elektrik
TAHUN20092011200820102013
BULAN0804040510080510

Terdapat hanya 8 dokumen yang disenaraikan

PTE02 Teknologi Elektrik I (Teori)
TAHUN2009201020132011
BULAN040805081005

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

PTE03 Teknologi Elektrik II (Aplikasi)
TAHUN20132010200920112014
BULAN100508040504

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

Disiplin Mekanikal
PTM01 Loji Pembinaan Jalan
TAHUN2010
BULAN05

Terdapat hanya 1 dokumen yang disenaraikan

PTM02 Pengurusan Woksyop 2
TAHUN201320102009
BULAN10050804

Terdapat hanya 4 dokumen yang disenaraikan

PTM03 Kejuruteraan Autombil
TAHUN201320102009
BULAN100804

Terdapat hanya 3 dokumen yang disenaraikan

PTM04 Teknologi Woksyop
TAHUN2009201320152010
BULAN0410040805

Terdapat hanya 5 dokumen yang disenaraikan

PTM05 Perkhidmatan Mekanikal Dalam Bangunan
TAHUN2010201320152009
BULAN0805100404

Terdapat hanya 5 dokumen yang disenaraikan

PTM06 Rekabentuk Dan Lukisan Perkhidmatan Mekanikal Dalam Bangunan
TAHUN20132010
BULAN1005

Terdapat hanya 2 dokumen yang disenaraikan

Disiplin Senibina
PTS01 Tulisan Spesifikasi
TAHUN2008201320102009
BULAN051005080408

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

PTS02 Binaan Bangunan
TAHUN2013200820102009
BULAN100505080804

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

PTS03 Ujian Kefahaman Lukisan
TAHUN2009201320102008
BULAN080410080505

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

Disiplin Ukur Bahan
PTU01 Pengukuran Kuantiti
TAHUN20092010200820132011
BULAN04080805051004

Terdapat hanya 7 dokumen yang disenaraikan

PTU02 Amalan dan Prosedur Tender dan Kontrak
TAHUN2013201120102009
BULAN100405080408

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

PTU03 Teknologi Binaan
TAHUN2010200920132011
BULAN080508041004

Terdapat hanya 6 dokumen yang disenaraikan

PTU04 Spesifikasi
TAHUN201120102009
BULAN040508

Terdapat hanya 3 dokumen yang disenaraikan

PTU05 Sistem Bekalan Air dan Air Sisa
TAHUN20102011
BULAN080504

Terdapat hanya 3 dokumen yang disenaraikan