Hubungi kami hari ini 03-2610 7081 / 7083 / 7418 / 7083 / 8271 /7080

Permohonan PIN

PIN adalah merupakan nombor pengenalan peribadi yang diberikan oleh Seksyen Peperiksan Jabatan Kerja Raya Malaysia ketika anda membuat permohonan menduduki peperiksaan. PIN digunakan untuk membuat semakan status permohonan dan semakan keputusan peperiksaan. Tujuan pemberian PIN adalah untuk melindungi data peribadi anda dari disalahguna

Jika anda terlupa PIN yang telah diberikan sebelum ini, anda boleh memohon untuk mendapatkan PIN dengan memasukkan email yang digunakan semasa membuat permohonan.

Masukkan Email yang digunakan semasa pendaftaran peperiksaan