Hubungi kami hari ini 03-2610 7081 / 7083 / 7418 / 7083 / 8271 /7080

Senarai Dokumen Jabatan

Dokumen dalam bahagian ini adalah merupakan himpunan arahan jabatan, pekeliling, akta dan manual sistem yang boleh digunakan untuk tujuan rujukan. Anda boleh memuat turun fail yang dikehendaki untuk disimpan atau dicetak bagi tujuan rujukan.

Carian Dokumen
Bil Nama Dokumen
2019
1
2019
Dimuatnaik pada : 07-01-2019 9:55:46 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2020 7:26:18 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

1220 JUMLAH HIT
2
2020
Dimuatnaik pada : 31-12-2019 9:24:41 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2027 7:44:31 AM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

265 JUMLAH HIT
3
c032020
Dimuatnaik pada : 31-12-2019 10:06:48 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2027 7:36:04 AM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

81 JUMLAH HIT
4
b012020
Dimuatnaik pada : 31-12-2019 10:05:08 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2026 12:05:25 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

229 JUMLAH HIT
5
table
Dimuatnaik pada : 07-01-2019 10:23:06 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2023 1:35:23 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

1242 JUMLAH HIT
6
table
Dimuatnaik pada : 07-01-2019 10:23:40 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2019 3:23:14 AM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

1892 JUMLAH HIT
2018
1
2018
Dimuatnaik pada : 08-01-2018 4:33:32 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2020 10:29:54 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

2266 JUMLAH HIT
2
jadual periksa B01 2017
Dimuatnaik pada : 15-08-2018 10:18:40 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2019 11:00:35 AM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

176 JUMLAH HIT
3
TABLES
Dimuatnaik pada : 02-02-2018 10:11:10 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 10:06:37 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

633 JUMLAH HIT
4
TABLES
Dimuatnaik pada : 02-02-2018 10:10:43 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2018 5:30:19 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

1252 JUMLAH HIT
5
jadual periksa c01 2017
Dimuatnaik pada : 15-08-2018 10:19:22 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 9:14:56 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

160 JUMLAH HIT
2017
1
archi
Dimuatnaik pada : 18-06-2017 1:15:16 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 9:17:54 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

517 JUMLAH HIT
2
awam
Dimuatnaik pada : 18-06-2017 1:14:38 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2018 10:58:04 AM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

1274 JUMLAH HIT
3
upk2017
Dimuatnaik pada : 06-02-2017 8:32:37 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2023 10:14:15 AM
Kategori Dokumen : Borang

722 JUMLAH HIT
4
asas cerucuk, asas-ujian beban,asas cetek-rekabentuk, basic instrumentation in geotechnical, kerja tanah-rekabentuk, s.i dan lab, soil improvement, unreinforced slope.
Dimuatnaik pada : 16-10-2017 10:07:13 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2024 4:29:56 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

3788 JUMLAH HIT
5
co3 awam
Dimuatnaik pada : 18-06-2017 1:15:43 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2022 1:43:48 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

861 JUMLAH HIT
6
takwim
Dimuatnaik pada : 09-01-2017 8:39:02 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 8:55:01 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

1362 JUMLAH HIT
2016
1
upk2016
Dimuatnaik pada : 29-08-2016 9:59:42 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2023 12:20:25 AM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

493 JUMLAH HIT
2
LIST OF NAME
Dimuatnaik pada : 14-06-2016 2:21:21 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 10:30:55 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

554 JUMLAH HIT
3
Upk A 2016
Dimuatnaik pada : 13-10-2016 12:48:21 PM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 8:31:49 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

382 JUMLAH HIT
4
sdf
Dimuatnaik pada : 02-02-2016 9:27:40 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2025 4:44:28 PM
Kategori Dokumen : Borang

427 JUMLAH HIT
5
Calon Mek. upk 2016
Dimuatnaik pada : 13-10-2016 12:51:29 PM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 9:24:36 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

324 JUMLAH HIT
2015
1
.
Dimuatnaik pada : 09-12-2015 3:21:54 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 10:42:21 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

1188 JUMLAH HIT
2
meknikal
Dimuatnaik pada : 16-10-2015 3:49:28 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2026 3:00:15 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

548 JUMLAH HIT
3
awam
Dimuatnaik pada : 20-11-2015 6:50:59 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 10:20:25 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

741 JUMLAH HIT
4
Borang Mohon Ujian Pem. Kemahiran 2016
Dimuatnaik pada : 16-02-2015 9:01:31 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 10:49:05 PM
Kategori Dokumen : Borang

1375 JUMLAH HIT
5
sukatan baru - ujian pembantu kemahiran
Dimuatnaik pada : 06-02-2015 4:11:18 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2019 7:02:47 AM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

2231 JUMLAH HIT
6
mekanikal
Dimuatnaik pada : 20-11-2015 6:51:54 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2025 1:45:26 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

1338 JUMLAH HIT
7
Maklumat mengenai syarat kelayakan, syarat tambahan, bahagian-bahagian ujian, syarat lulus dll.
Dimuatnaik pada : 02-02-2015 11:34:04 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2022 9:44:18 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

1491 JUMLAH HIT
8
elektrik
Dimuatnaik pada : 20-11-2015 6:51:30 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 8:51:49 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

1892 JUMLAH HIT
2014
1
Makluman tindakan yang boleh dipertimbangan ke atas calon-calon yang gagal menhadiri peperiksaan tanpa alasan munasabah.
Dimuatnaik pada : 01-08-2014 11:34:42 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 9:25:07 PM
Kategori Dokumen : Pekeliling / Peraturan Berkaitan Peperiksaan

1341 JUMLAH HIT
2
Nota untuk tajuk : Agihan Air, S.I, Asas & Cerucuk, Pelan tapak, Kerja kayu & Bata, Pemeriksaan dan Pembaikan bangunan dan kerja Kecil bangunan.
Dimuatnaik pada : 28-10-2014 1:21:51 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2024 4:30:24 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

2617 JUMLAH HIT
3
Sukatan bagi peperiksaan perkhidmatan (subjek jabatan) edisi 2014
Dimuatnaik pada : 07-01-2014 5:42:59 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2027 5:21:47 AM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

10691 JUMLAH HIT
4
i. Concept of Settlement Analysis ii. Konsep Rekabentuk Sistem Penahan
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:44:25 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2024 4:30:26 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

1623 JUMLAH HIT
5
Pengenalan Tembok Penahan
Dimuatnaik pada : 04-03-2014 4:52:52 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2024 4:30:22 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

3233 JUMLAH HIT
6
Keselamatan Jalan
Dimuatnaik pada : 05-03-2014 9:39:00 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2019 5:47:45 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

2411 JUMLAH HIT
7
Guidelines On Slope Maintenance In Malaysia
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:07:32 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2025 5:32:27 PM
Kategori Dokumen : Laporan

3945 JUMLAH HIT
8
Guidelines For Slope Design
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:05:55 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2025 5:34:44 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

14510 JUMLAH HIT
9
Settlement
Dimuatnaik pada : 04-03-2014 5:49:55 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2024 4:30:08 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

2074 JUMLAH HIT
10
Manual/garis panduan dalam pengurusan dan pengawasan pelaksanaan peperiksaan yang meliputi tugas penyelaras, pengawas, calon peperiksaan.
Dimuatnaik pada : 01-08-2014 12:21:16 PM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2025 10:30:46 AM
Kategori Dokumen : Garis Panduan / Manual

1486 JUMLAH HIT
11
Keselamatan Jalan - Rawatan Pembaikan Lokasi Berbahaya
Dimuatnaik pada : 05-03-2014 9:28:48 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2025 5:34:48 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

4467 JUMLAH HIT
12
Nota Jalan
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:08:28 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2018 11:00:24 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

10690 JUMLAH HIT
13
Mulai tahun 2014, kod subjek peperiksaan B01 ditukar seperti berikut PTX > PJX
Dimuatnaik pada : 14-07-2014 9:30:25 AM | Terakhir dimuat turun : 13-08-2023 10:00:08 AM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

1193 JUMLAH HIT
14
takwim2015
Dimuatnaik pada : 16-12-2014 4:22:48 AM | Terakhir dimuat turun : 12-08-2016 10:54:21 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

818 JUMLAH HIT