Hubungi kami hari ini 03-2610 7081 / 7083 / 7418 / 7083 / 8271 /7080

Senarai Dokumen Jabatan

Dokumen dalam bahagian ini adalah merupakan himpunan arahan jabatan, pekeliling, akta dan manual sistem yang boleh digunakan untuk tujuan rujukan. Anda boleh memuat turun fail yang dikehendaki untuk disimpan atau dicetak bagi tujuan rujukan.

Carian Dokumen
Bil Nama Dokumen
2019
1
2019
Dimuatnaik pada : 07-01-2019 9:55:46 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:46:32 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

1189 JUMLAH HIT
2
table
Dimuatnaik pada : 07-01-2019 10:23:06 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 11:47:57 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

1194 JUMLAH HIT
3
table
Dimuatnaik pada : 07-01-2019 10:23:40 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2027 12:34:10 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

1742 JUMLAH HIT
2018
1
2018
Dimuatnaik pada : 08-01-2018 4:33:32 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:46:44 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

2235 JUMLAH HIT
2
TABLES
Dimuatnaik pada : 02-02-2018 10:11:10 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2027 2:13:16 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

610 JUMLAH HIT
3
TABLES
Dimuatnaik pada : 02-02-2018 10:10:43 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:46:58 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

1223 JUMLAH HIT
4
jadual periksa c01 2017
Dimuatnaik pada : 15-08-2018 10:19:22 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2027 2:10:50 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

129 JUMLAH HIT
5
jadual periksa B01 2017
Dimuatnaik pada : 15-08-2018 10:18:40 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:47:33 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

147 JUMLAH HIT
2017
1
co3 awam
Dimuatnaik pada : 18-06-2017 1:15:43 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:48:11 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

823 JUMLAH HIT
2
takwim
Dimuatnaik pada : 09-01-2017 8:39:02 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:47:56 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

1327 JUMLAH HIT
3
archi
Dimuatnaik pada : 18-06-2017 1:15:16 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2026 2:40:01 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

491 JUMLAH HIT
4
awam
Dimuatnaik pada : 18-06-2017 1:14:38 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:48:23 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

1247 JUMLAH HIT
5
upk2017
Dimuatnaik pada : 06-02-2017 8:32:37 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:48:53 PM
Kategori Dokumen : Borang

700 JUMLAH HIT
6
asas cerucuk, asas-ujian beban,asas cetek-rekabentuk, basic instrumentation in geotechnical, kerja tanah-rekabentuk, s.i dan lab, soil improvement, unreinforced slope.
Dimuatnaik pada : 16-10-2017 10:07:13 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2026 5:06:06 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

3739 JUMLAH HIT
2016
1
Upk A 2016
Dimuatnaik pada : 13-10-2016 12:48:21 PM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2027 2:57:07 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

352 JUMLAH HIT
2
LIST OF NAME
Dimuatnaik pada : 14-06-2016 2:21:21 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2027 5:30:37 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

520 JUMLAH HIT
3
Calon Mek. upk 2016
Dimuatnaik pada : 13-10-2016 12:51:29 PM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:49:07 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

301 JUMLAH HIT
4
sdf
Dimuatnaik pada : 02-02-2016 9:27:40 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:49:19 PM
Kategori Dokumen : Borang

391 JUMLAH HIT
5
upk2016
Dimuatnaik pada : 29-08-2016 9:59:42 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:49:51 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

450 JUMLAH HIT
2015
1
Borang Mohon Ujian Pem. Kemahiran 2016
Dimuatnaik pada : 16-02-2015 9:01:31 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2026 4:23:41 AM
Kategori Dokumen : Borang

1349 JUMLAH HIT
2
mekanikal
Dimuatnaik pada : 20-11-2015 6:51:54 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:51:03 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

1286 JUMLAH HIT
3
meknikal
Dimuatnaik pada : 16-10-2015 3:49:28 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2027 6:54:39 AM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

521 JUMLAH HIT
4
awam
Dimuatnaik pada : 20-11-2015 6:50:59 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:50:56 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

715 JUMLAH HIT
5
.
Dimuatnaik pada : 09-12-2015 3:21:54 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:50:13 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

1161 JUMLAH HIT
6
sukatan baru - ujian pembantu kemahiran
Dimuatnaik pada : 06-02-2015 4:11:18 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2026 3:46:24 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

2199 JUMLAH HIT
7
Maklumat mengenai syarat kelayakan, syarat tambahan, bahagian-bahagian ujian, syarat lulus dll.
Dimuatnaik pada : 02-02-2015 11:34:04 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:51:08 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

1458 JUMLAH HIT
8
elektrik
Dimuatnaik pada : 20-11-2015 6:51:30 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2026 8:33:06 AM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

1856 JUMLAH HIT
2014
1
takwim2015
Dimuatnaik pada : 16-12-2014 4:22:48 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:53:18 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

788 JUMLAH HIT
2
Makluman tindakan yang boleh dipertimbangan ke atas calon-calon yang gagal menhadiri peperiksaan tanpa alasan munasabah.
Dimuatnaik pada : 01-08-2014 11:34:42 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:51:41 PM
Kategori Dokumen : Pekeliling / Peraturan Berkaitan Peperiksaan

1316 JUMLAH HIT
3
Mulai tahun 2014, kod subjek peperiksaan B01 ditukar seperti berikut PTX > PJX
Dimuatnaik pada : 14-07-2014 9:30:25 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:52:10 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

1166 JUMLAH HIT
4
Nota untuk tajuk : Agihan Air, S.I, Asas & Cerucuk, Pelan tapak, Kerja kayu & Bata, Pemeriksaan dan Pembaikan bangunan dan kerja Kecil bangunan.
Dimuatnaik pada : 28-10-2014 1:21:51 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2027 1:05:09 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

2579 JUMLAH HIT
5
i. Concept of Settlement Analysis ii. Konsep Rekabentuk Sistem Penahan
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:44:25 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:51:55 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

1593 JUMLAH HIT
6
Pengenalan Tembok Penahan
Dimuatnaik pada : 04-03-2014 4:52:52 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:51:58 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

3202 JUMLAH HIT
7
Sukatan bagi peperiksaan perkhidmatan (subjek jabatan) edisi 2014
Dimuatnaik pada : 07-01-2014 5:42:59 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2027 12:00:17 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

10325 JUMLAH HIT
8
Guidelines On Slope Maintenance In Malaysia
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:07:32 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2027 4:52:18 PM
Kategori Dokumen : Laporan

3799 JUMLAH HIT
9
Manual/garis panduan dalam pengurusan dan pengawasan pelaksanaan peperiksaan yang meliputi tugas penyelaras, pengawas, calon peperiksaan.
Dimuatnaik pada : 01-08-2014 12:21:16 PM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:52:01 PM
Kategori Dokumen : Garis Panduan / Manual

1455 JUMLAH HIT
10
Keselamatan Jalan
Dimuatnaik pada : 05-03-2014 9:39:00 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:52:15 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

2357 JUMLAH HIT
11
Settlement
Dimuatnaik pada : 04-03-2014 5:49:55 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:52:20 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

2038 JUMLAH HIT
12
Keselamatan Jalan - Rawatan Pembaikan Lokasi Berbahaya
Dimuatnaik pada : 05-03-2014 9:28:48 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2027 4:17:14 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

4362 JUMLAH HIT
13
Nota Jalan
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:08:28 AM | Terakhir dimuat turun : 11-05-2025 9:52:48 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

10656 JUMLAH HIT
14
Guidelines For Slope Design
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:05:55 AM | Terakhir dimuat turun : 12-05-2026 3:13:25 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

14187 JUMLAH HIT