Hubungi kami hari ini 03-2610 7081 / 7083 / 7418 / 7083 / 8271 /7080

Senarai Dokumen Jabatan

Dokumen dalam bahagian ini adalah merupakan himpunan arahan jabatan, pekeliling, akta dan manual sistem yang boleh digunakan untuk tujuan rujukan. Anda boleh memuat turun fail yang dikehendaki untuk disimpan atau dicetak bagi tujuan rujukan.

Carian Dokumen
Bil Nama Dokumen
2019
1
2019
Dimuatnaik pada : 07-01-2019 9:55:46 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2020 4:24:26 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

1115 JUMLAH HIT
2
table
Dimuatnaik pada : 07-01-2019 10:23:06 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2017 7:59:28 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

1134 JUMLAH HIT
3
table
Dimuatnaik pada : 07-01-2019 10:23:40 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2020 9:00:24 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

1528 JUMLAH HIT
2018
1
jadual periksa B01 2017
Dimuatnaik pada : 15-08-2018 10:18:40 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2012 5:00:15 AM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

136 JUMLAH HIT
2
TABLES
Dimuatnaik pada : 02-02-2018 10:10:43 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2012 12:34:19 AM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

1210 JUMLAH HIT
3
2018
Dimuatnaik pada : 08-01-2018 4:33:32 AM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2007 7:10:42 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

2225 JUMLAH HIT
4
jadual periksa c01 2017
Dimuatnaik pada : 15-08-2018 10:19:22 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2016 5:28:25 PM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

117 JUMLAH HIT
5
TABLES
Dimuatnaik pada : 02-02-2018 10:11:10 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2020 9:24:57 AM
Kategori Dokumen : Jadual Peperiksaan

595 JUMLAH HIT
2017
1
asas cerucuk, asas-ujian beban,asas cetek-rekabentuk, basic instrumentation in geotechnical, kerja tanah-rekabentuk, s.i dan lab, soil improvement, unreinforced slope.
Dimuatnaik pada : 16-10-2017 10:07:13 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2020 5:51:50 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

3717 JUMLAH HIT
2
takwim
Dimuatnaik pada : 09-01-2017 8:39:02 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2012 2:57:18 AM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

1314 JUMLAH HIT
3
awam
Dimuatnaik pada : 18-06-2017 1:14:38 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2020 10:47:08 AM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

1233 JUMLAH HIT
4
upk2017
Dimuatnaik pada : 06-02-2017 8:32:37 AM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2018 2:58:09 PM
Kategori Dokumen : Borang

690 JUMLAH HIT
5
archi
Dimuatnaik pada : 18-06-2017 1:15:16 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2008 9:22:54 AM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

468 JUMLAH HIT
6
co3 awam
Dimuatnaik pada : 18-06-2017 1:15:43 AM | Terakhir dimuat turun : 11-03-2029 4:47:44 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

812 JUMLAH HIT
2016
1
Calon Mek. upk 2016
Dimuatnaik pada : 13-10-2016 12:51:29 PM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2019 6:00:13 AM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

292 JUMLAH HIT
2
LIST OF NAME
Dimuatnaik pada : 14-06-2016 2:21:21 AM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2015 3:58:09 AM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

510 JUMLAH HIT
3
Upk A 2016
Dimuatnaik pada : 13-10-2016 12:48:21 PM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2019 5:06:53 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

342 JUMLAH HIT
4
sdf
Dimuatnaik pada : 02-02-2016 9:27:40 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2008 10:16:55 PM
Kategori Dokumen : Borang

382 JUMLAH HIT
5
upk2016
Dimuatnaik pada : 29-08-2016 9:59:42 AM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2019 5:17:08 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

440 JUMLAH HIT
2015
1
.
Dimuatnaik pada : 09-12-2015 3:21:54 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2017 9:02:42 AM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

1143 JUMLAH HIT
2
mekanikal
Dimuatnaik pada : 20-11-2015 6:51:54 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2016 2:37:30 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

1242 JUMLAH HIT
3
meknikal
Dimuatnaik pada : 16-10-2015 3:49:28 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2017 7:01:34 PM
Kategori Dokumen : Lain-Lain

513 JUMLAH HIT
4
awam
Dimuatnaik pada : 20-11-2015 6:50:59 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2012 4:02:19 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

708 JUMLAH HIT
5
sukatan baru - ujian pembantu kemahiran
Dimuatnaik pada : 06-02-2015 4:11:18 AM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2015 5:11:18 AM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

2190 JUMLAH HIT
6
Borang Mohon Ujian Pem. Kemahiran 2016
Dimuatnaik pada : 16-02-2015 9:01:31 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2017 8:30:34 AM
Kategori Dokumen : Borang

1338 JUMLAH HIT
7
elektrik
Dimuatnaik pada : 20-11-2015 6:51:30 AM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2018 3:35:33 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

1818 JUMLAH HIT
8
Maklumat mengenai syarat kelayakan, syarat tambahan, bahagian-bahagian ujian, syarat lulus dll.
Dimuatnaik pada : 02-02-2015 11:34:04 AM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2019 11:53:10 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

1450 JUMLAH HIT
2014
1
takwim2015
Dimuatnaik pada : 16-12-2014 4:22:48 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2020 1:23:02 PM
Kategori Dokumen : Takwim Peperiksaan

776 JUMLAH HIT
2
Makluman tindakan yang boleh dipertimbangan ke atas calon-calon yang gagal menhadiri peperiksaan tanpa alasan munasabah.
Dimuatnaik pada : 01-08-2014 11:34:42 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2012 11:43:58 PM
Kategori Dokumen : Pekeliling / Peraturan Berkaitan Peperiksaan

1309 JUMLAH HIT
3
Mulai tahun 2014, kod subjek peperiksaan B01 ditukar seperti berikut PTX > PJX
Dimuatnaik pada : 14-07-2014 9:30:25 AM | Terakhir dimuat turun : 11-03-2036 11:33:16 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

1154 JUMLAH HIT
4
Nota untuk tajuk : Agihan Air, S.I, Asas & Cerucuk, Pelan tapak, Kerja kayu & Bata, Pemeriksaan dan Pembaikan bangunan dan kerja Kecil bangunan.
Dimuatnaik pada : 28-10-2014 1:21:51 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2009 12:40:28 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

2562 JUMLAH HIT
5
i. Concept of Settlement Analysis ii. Konsep Rekabentuk Sistem Penahan
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:44:25 AM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2011 8:58:01 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

1583 JUMLAH HIT
6
Pengenalan Tembok Penahan
Dimuatnaik pada : 04-03-2014 4:52:52 AM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2015 4:01:42 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

3184 JUMLAH HIT
7
Manual/garis panduan dalam pengurusan dan pengawasan pelaksanaan peperiksaan yang meliputi tugas penyelaras, pengawas, calon peperiksaan.
Dimuatnaik pada : 01-08-2014 12:21:16 PM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2016 1:17:30 PM
Kategori Dokumen : Garis Panduan / Manual

1444 JUMLAH HIT
8
Keselamatan Jalan
Dimuatnaik pada : 05-03-2014 9:39:00 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2020 12:48:39 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

2335 JUMLAH HIT
9
Guidelines For Slope Design
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:05:55 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2020 8:20:51 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

14105 JUMLAH HIT
10
Guidelines On Slope Maintenance In Malaysia
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:07:32 AM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2014 9:02:33 PM
Kategori Dokumen : Laporan

3743 JUMLAH HIT
11
Settlement
Dimuatnaik pada : 04-03-2014 5:49:55 AM | Terakhir dimuat turun : 12-03-2035 7:41:38 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

2019 JUMLAH HIT
12
Keselamatan Jalan - Rawatan Pembaikan Lokasi Berbahaya
Dimuatnaik pada : 05-03-2014 9:28:48 AM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2019 11:59:00 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

4312 JUMLAH HIT
13
Nota Jalan
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:08:28 AM | Terakhir dimuat turun : 11-04-2015 5:51:25 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

10633 JUMLAH HIT
14
Sukatan bagi peperiksaan perkhidmatan (subjek jabatan) edisi 2014
Dimuatnaik pada : 07-01-2014 5:42:59 AM | Terakhir dimuat turun : 10-04-2020 7:53:57 PM
Kategori Dokumen : Sukatan Peperiksaan

10209 JUMLAH HIT