Hubungi kami hari ini 03-2610 7081 / 7083 / 7418 / 7083 / 8271 /7080

Hubungi Kami

 

Unit Kompetensi dan Peperiksaan Jabatan 

Bahagian Pembangunan Skim Kejuruteraan 

Cawangan Dasar Dan Pengurusan Korporat

Tingkat Bawah, Blok B (Lama)

Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia

Jalan Sultan Salahuddin

50582 Kuala Lumpur


Pertanyaan umum: (603) 2610  8271/ 7418 / 8270 /7086/7080
Pertanyaan Jurusan Awam : (603) 2610 7081 / 7086
Pertanyaan Jurusan Ukur Bahan / Ukur Bangunan : (603) 2610 7083 / 8270

Pertanyaan Jurusan Senibina : (603) 2610 8270
Pertanyaan Jurusan Elektrik / Mekanikal : (603) 2610 7418

Pertanyaan Ujian Pembantu Kemahiran : (603) 2610 7081/ 7418/ 7086

Email : exam@jkr.gov.my
Faks : (603) 2610 7039