Hubungi kami hari ini 03-2610 7081 / 7083 / 7418 / 7083 / 8271 /7080

Maklumat Korporat

 

MISI UNIT PEPERIKSAAN JABATAN

Bertanggungjawab menguruskan Peperiksaan Perkhidmatan (Subjek Jabatan) dan Peperiksaan Khas mengikut ketetapan skim perkhidmatan untuk pegawai JKR dan jabatan/agensi luar dengan memberi penekanan dan pengawalan terhadap standard peperiksaan supaya keesahan dan kewibawaan peperiksaan terjamin.

OBJEKTIF UNIT PEPERIKSAAN JABATAN

Memastikan prestasi pencapaian peperiksaan berada pada tahap yang berkualiti supaya dapat melahirkan pegawai yang kompeten dalam mendukung misi dan visi JKR

FUNGSI UNIT PEPERIKSAAN JABATAN

Melaksanakan peperiksaan mengikut perancangan tahunan serta melakukan analisis terhadap pencapaian peperiksaan