Hubungi kami hari ini 03-2610 7081 / 7083 / 7418 / 7083 / 8271 /7080

Senarai Dokumen Jabatan

Dokumen dalam bahagian ini adalah merupakan himpunan arahan jabatan, pekeliling, akta dan manual sistem yang boleh digunakan untuk tujuan rujukan. Anda boleh memuat turun fail yang dikehendaki untuk disimpan atau dicetak bagi tujuan rujukan.

Carian Dokumen
Kategori fail : Dokumen Rujukan / Nota
Sumber rujukan untuk calon-calon peperiksaan.
Bil Nama Dokumen
2024
1
BUKU TATACARA PENGURUSAN ASET TAK ALIH KERAJAAN - ASET BANGUNAN 2021
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 10:11:54 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2017 12:05:31 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

42 JUMLAH HIT
2
Guidelines for Slope Design 2010 (1) (1)
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:12:41 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 4:01:13 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

25 JUMLAH HIT
3
Guidelinesofslopemaintenence (1)
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:12:57 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2015 6:43:38 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

28 JUMLAH HIT
4
JKR_Pengurusan Risiko Fasiliti 2017 (1)
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:13:12 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 3:45:17 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

24 JUMLAH HIT
5
MANUAL GARIS PANDUAN KOS KITARAN HAYAT (KKH) VERSI
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:13:29 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2017 10:11:25 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

20 JUMLAH HIT
6
Manual Pengurusan Aset Menyeluruh
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:13:45 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 4:08:00 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

24 JUMLAH HIT
7
Pedata 2017
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:15:49 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 2:49:02 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

25 JUMLAH HIT
8
PIAWAIAN JKR BAGI JANGKA HAYAT ASET INFRASTRUKTUR DAN ASET KEJURUTERAAN
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:21:23 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2014 4:08:21 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

28 JUMLAH HIT
9
SenggaraJalanapayangandaperlutahu_compressed
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:21:45 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 3:13:01 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

35 JUMLAH HIT
10
Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA) versi 2_0
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:35:32 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2013 8:25:05 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

24 JUMLAH HIT
11
SISTEM KOD ASET TAK ALIH (SKATA)
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:36:00 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 3:23:15 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

27 JUMLAH HIT
12
slope
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:36:15 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2018 11:20:00 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

43 JUMLAH HIT
13
SOP SENGGARA JALAN JKR (COVER & CONTENT) 20.6.2019_compressed
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:36:54 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 3:31:24 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

22 JUMLAH HIT
14
DASAR PENGURUSAN ASET KERAJAAN VERSI 2.0(2)
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 10:12:12 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 4:17:09 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

43 JUMLAH HIT
15
GARIS PANDUAN KOS KITARAN HAYAT (KKH) VERSI 2.0
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 10:12:46 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2017 5:35:40 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

30 JUMLAH HIT
16
Garis Panduan Lukisan Terukur (Pelan Susun Atur Ruang)
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 11:59:21 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2013 6:23:26 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

30 JUMLAH HIT
17
GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN KEADAAN FASILITI (FCA) (1)
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 12:00:28 PM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 3:17:15 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

39 JUMLAH HIT
18
GARIS PANDUAN PENGUMPULAN DATA DAN PELABELAN ASET TAK ALIH (PeDATA)
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 12:02:00 PM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2017 2:20:37 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

29 JUMLAH HIT
19
Garis Panduan Pengurusan Lukisan Siap Bina (LSB)
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 12:02:19 PM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 3:27:06 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

171 JUMLAH HIT
20
GARIS PANDUAN PENGURUSAN OPERASI DAN PENYENGGARAAN TAHUN 2021
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 12:02:40 PM | Terakhir dimuat turun : 14-12-2016 1:15:22 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

37 JUMLAH HIT
21
GARIS PANDUAN PENGURUSAN RISIKO FASILITI
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 12:03:05 PM | Terakhir dimuat turun : 14-12-2016 5:02:36 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

31 JUMLAH HIT
22
GARIS PANDUAN PENGURUSAN RUANG TAHUN 2021
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 12:03:26 PM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 3:15:20 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

47 JUMLAH HIT
23
GARIS PANDUAN PENILAIAN PASCA MENDUDUKI (POE) TAHAP 1
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 12:03:47 PM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2014 3:03:24 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

49 JUMLAH HIT
24
GARIS PANDUAN PENILAIAN PRESTASI DAN PENARAFAN BANGUNAN
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 12:04:13 PM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 3:24:54 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

25 JUMLAH HIT
25
BUKU PANDUAN PERJAWATAN VERSI 2.0 TAHUN 2021
Dimuatnaik pada : 30-04-2024 10:08:57 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 3:55:53 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

266 JUMLAH HIT
26
GARIS PANDUAN PENYENGGARAAN BERJADUAL BANGUNAN KERAJAAN
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:10:42 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2014 4:08:07 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

30 JUMLAH HIT
27
GARIS PANDUAN PEROLEHAN DAN PENTADBIRAN KONTRAK PENGURUSAN FASILITI DAN PENYENGGARAAN 201
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:11:50 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 3:32:49 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

25 JUMLAH HIT
28
GPOP
Dimuatnaik pada : 16-05-2024 11:12:20 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2013 1:00:13 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

24 JUMLAH HIT
2022
1
AWAM Ground Improvement – Prefabricated Vertical Drain (PVD)
Dimuatnaik pada : 04-11-2022 2:45:01 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 4:04:49 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

852 JUMLAH HIT
2
AWAM Ground Improvement - Remove and Replace Method
Dimuatnaik pada : 04-11-2022 2:40:36 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 1:02:35 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

914 JUMLAH HIT
2017
1
kejuruteraan geoteknik (Dokumen tidak wujud)
asas cerucuk, asas-ujian beban,asas cetek-rekabentuk, basic instrumentation in geotechnical, kerja tanah-rekabentuk, s.i dan lab, soil improvement, unreinforced slope.
Dimuatnaik pada : 16-10-2017 10:07:13 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 3:30:01 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

5340 JUMLAH HIT
2015
1
Maklumat mengenai syarat kelayakan, syarat tambahan, bahagian-bahagian ujian, syarat lulus dll.
Dimuatnaik pada : 02-02-2015 11:34:04 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2014 1:21:41 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

2136 JUMLAH HIT
2014
1
Pengenalan Tembok Penahan
Dimuatnaik pada : 04-03-2014 4:52:52 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 3:11:48 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

4370 JUMLAH HIT
2
Settlement
Dimuatnaik pada : 04-03-2014 5:49:55 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2014 7:49:56 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

2874 JUMLAH HIT
3
Nota untuk tajuk : Agihan Air, S.I, Asas & Cerucuk, Pelan tapak, Kerja kayu & Bata, Pemeriksaan dan Pembaikan bangunan dan kerja Kecil bangunan.
Dimuatnaik pada : 28-10-2014 1:21:51 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2015 2:08:56 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

3521 JUMLAH HIT
4
i. Concept of Settlement Analysis ii. Konsep Rekabentuk Sistem Penahan
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:44:25 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2018 10:47:48 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

2388 JUMLAH HIT
5
Nota Jalan
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:08:28 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2018 11:07:39 PM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

14182 JUMLAH HIT
6
Guidelines For Slope Design
Dimuatnaik pada : 03-03-2014 5:05:55 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2014 12:06:45 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

15317 JUMLAH HIT
7
Keselamatan Jalan - Rawatan Pembaikan Lokasi Berbahaya
Dimuatnaik pada : 05-03-2014 9:28:48 AM | Terakhir dimuat turun : 14-12-2012 8:42:55 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

5704 JUMLAH HIT
8
Keselamatan Jalan
Dimuatnaik pada : 05-03-2014 9:39:00 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2019 4:07:23 AM
Kategori Dokumen : Dokumen Rujukan / Nota

3384 JUMLAH HIT