Hubungi kami hari ini 03-2610 7081 / 7083 / 7418 / 7083 / 8271 /7080

Senarai Dokumen Jabatan

Dokumen dalam bahagian ini adalah merupakan himpunan arahan jabatan, pekeliling, akta dan manual sistem yang boleh digunakan untuk tujuan rujukan. Anda boleh memuat turun fail yang dikehendaki untuk disimpan atau dicetak bagi tujuan rujukan.

Carian Dokumen
Kategori fail : Pekeliling / Peraturan Berkaitan Peperiksaan
Senarai Pekeliling dan Peraturan Peperiksaan
Bil Nama Dokumen
2014
1
Makluman tindakan yang boleh dipertimbangan ke atas calon-calon yang gagal menhadiri peperiksaan tanpa alasan munasabah.
Dimuatnaik pada : 01-08-2014 11:34:42 AM | Terakhir dimuat turun : 15-12-2018 10:42:44 PM
Kategori Dokumen : Pekeliling / Peraturan Berkaitan Peperiksaan

2089 JUMLAH HIT