Hubungi kami hari ini 03-2610 7081 / 7083 / 7418 / 7083 / 8271 /7080

Bank Soalan Lepas

Nama Peperiksaan : Peperiksaan Khas Memasuki Skim Perkhidmatan (KPSL) - DIMANSUHKAN 2014

Disiplin Awam
K010 Teori dan Rekabentk Struktur
Tiada soalan lepas
K011 Sistem Bekalan Air dan Air Sisa
TAHUN20022004
BULAN0707

Terdapat hanya 2 dokumen yang disenaraikan

K012 Kejuruteraan Jalan dan Trafik
TAHUN20062007
BULAN0708

Terdapat hanya 2 dokumen yang disenaraikan

K013 Geoteknik dan Bahan
Tiada soalan lepas
Disiplin Mekanikal
K020 Pengurusan Dan Teknologi Workshop
Tiada soalan lepas
K021 Termodinamik
Tiada soalan lepas
K022 Mekanik Bendalir
Tiada soalan lepas
K023 Rekabentuk Kejuruteraan
Tiada soalan lepas
Disiplin Elektrik
K030 Matematik
Tiada soalan lepas
K031 Teknologi Elektrik
Tiada soalan lepas
K032 Kejuruteraan Elektrik Kuasa
Tiada soalan lepas
K033 Kejuruteraan Elektrik Gunaan
Tiada soalan lepas
Disiplin Senibina
K040 Reka Bentuk & Lukisan
Tiada soalan lepas
K041 Binaan Bangunan & Struktur
Tiada soalan lepas
K042 Bahan-bahan Binaan
Tiada soalan lepas
K043 Kelengkapan Bangunan
Tiada soalan lepas
K044 Prosedur Kontrak & Penyeliaan Tapak
Tiada soalan lepas
Disiplin Ukur Bahan
K050 Pengukuran Kuantiti
Tiada soalan lepas
K051 Teknologi Binaan dan Kemudahan Bangunan
Tiada soalan lepas
K052 Amalan Dan Prosedur Tender & Kontrak
Tiada soalan lepas
K053 Penyediaan Anggaran
Tiada soalan lepas
K054 Undang-undang Binaan
Tiada soalan lepas