Hubungi kami hari ini 03-2610 7081 / 7083 / 7418 / 7083 / 8271 /7080

Bank Soalan Lepas

Nama Peperiksaan : .//\\

Disiplin Awam
T001 Jurugegas (Bekalan Air)
Tiada soalan lepas
T002 Tukang Kayu
Tiada soalan lepas
T003 Tukang Cat & Tukang Tulis
Tiada soalan lepas
Disiplin Mekanikal
T010 Mekanik (Kereta Motor)
Tiada soalan lepas
T011 Jurugegas (Jentera)
Tiada soalan lepas
T012 Jurugegas (Diesel)
Tiada soalan lepas
T013 Pengimpal (Elektrik/Arka)
Tiada soalan lepas
T014 Pengimpal (Asitilin/Gas)
Tiada soalan lepas
T015 Tukang Mesin (Khas)
Tiada soalan lepas
T016 Mekanik (Penyejukan)
Tiada soalan lepas
T017 Tukang Elektrik (Kereta Motor)
Tiada soalan lepas
T019 Tukang Cat & Tukang Tulis
Tiada soalan lepas
Disiplin Elektrik
T040 Pencari Kerosakan (Elektrik)
Tiada soalan lepas
T041 Tukang Elektrik
Tiada soalan lepas
T042 Pendawai Elektrik
Tiada soalan lepas
Disiplin Awam
TK001 Jurugegas (Bekalan Air)
Tiada soalan lepas
TK002 Tukang Kayu
Tiada soalan lepas
TK003 Tukang Cat & Tukang Tulis
Tiada soalan lepas
Disiplin Mekanikal
TK010 Mekanik (Kereta Motor)
Tiada soalan lepas
TK011 Jurugegas (Jentera)
Tiada soalan lepas
TK012 Jurugegas (Diesel)
Tiada soalan lepas
TK013 Pengimpal (Elektrik/Arka)
Tiada soalan lepas
TK014 Pengimpal (Asitilin/Gas)
Tiada soalan lepas
TK015 Tukang Mesin (Khas)
Tiada soalan lepas
TK016 Mekanik (Penyejukan)
Tiada soalan lepas
TK017 Tukang Elektrik (Kereta Motor)
Tiada soalan lepas
TK018 Tukang Buat Bhg. Badan Kereta
Tiada soalan lepas
TK019 Tukang Cat & Tukang Tulis
Tiada soalan lepas
Disiplin Elektrik
TK040 Pencari Kerosakan (Elektrik)
Tiada soalan lepas
TK041 Tukang Elektrik
Tiada soalan lepas
TK042 Pendawai Elektrik
Tiada soalan lepas